Från och med den 25 maj 2018 träder en ny lag som heter GDPR (General Data Protection) i kraft. Lagen gäller i alla EU:s medlemsländer och behandlar personuppgifter och stärker rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet.


Vi på salong House of Lashes värnar om våra kunders integritet och vill att du som kund ska veta att du kan vara helt trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.


Det kan till exempel röra uppgifter som du lämnar när du bokar en behandling eller när du köper en produkt.


Nedan så kan du läsa hela vår personuppgiftspolicy.


HOUSE OF LASHES INTEGRITETSPOLICY


Din integritet är mycket viktig för oss och vi vill att du alltid ska känna dig trygg med de uppgifter som du lämnar hos oss.


GDPR


Vi följer GDPR (General Data Protection Regulation). Det är en ny lag som behandlar personuppgifter och stärker rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet.

Lagen gäller i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018.


Nedan hittar du en sammanställning med frågor och svar kring vilka uppgifter vi samlar in om dig, varför vi gör det och hur länge vi sparar informationen.1. Vilka personuppgifter sparar House of Lashes?

1.1. När jag bokat en salongsbehandling

1.2 För att uppfylla företagets rättsliga förpliktelser


2. Hur länge sparar House of Lashes uppgifter om mig?

3. Hur ändrar jag min preferens för kommunikation från House of Lashes?

4. Hur vet jag att informationen som House of Lashes har om mig är lagrat på ett säkert sätt?

5. Vilka rättigheter har jag som individ i och med GDPR?

6. Hur får jag uppgifter som House of Lashes har om mig raderade?

7. Hur begär jag ut en sammanställning av den information som House of Lashes sparat om mig?

8. Hur hanterar House of Lashes cookies?

9. Delar House of Lashes information om mig med tredje part?

10. Från vilka källor hämtar House of Lashes uppgifter om mig?

11. Kommer House of Lashes ändra den här integritetspolicyn?

12. Vem är ansvarig för de personuppgifter House of Lashes samlar in?

13. Om jag har frågor om dataskydd, vart vänder jag mig?1.1. Vilka uppgifter spar House of Lashes om mig när jag bokat en salongsbehandling?

För att uppfylla vår del i tjänsteavtalet spar vi följande uppgifter:

• För- och efternamn

• Telefonnummer

• E-postadress

• Fakturaadress

• Födelsedatum

• Behandlingshistorik

• Övrig information

• Upplysningar som du själv valt att lämna


Vi hanterar dina uppgifter för att skicka bokningsbekräftelse och bokningspåminnelser, administrera bokningar, om- och avbokningar, marknadsföring samt för att kunna skicka en faktura enligt överenskommelse eller för uteblivna besök.


Uppgifter lämnade i vårt bokningssystem bokadirekt sparas i 36 månader efter din senaste behandling.


1.2 Vilka uppgifter spar House of Lashes att uppfylla företagets rättsliga förpliktelser?

House of Lashes spar uppgifter om ditt köp för att fullgöra lagliga krav enligt t.ex. konsumentköps-, skatte- och bokföringslagstiftning.

2. Hur länge spar House of Lashes uppgifter om mig?

Vi spar aldrig en uppgift längre än vi bedömt som nödvändigt för att leverera en god service och utveckla vår affär, och aldrig längre än lagen säger. Du kan alltid begära att de uppgifter vi har om dig raderas när du så önskar så länge det går i linje med lag.

3. Hur kan jag ändra min preferens för kommunikation från House of Lashes?

Du kan enkelt ändra din preferens för kommunikation (av- eller påregistrera dig för kommunikation) genom att svara på detta mail.

4. Hur vet jag att informationen som House of Lashes har om mig är lagrat på ett säkert sätt?


Dina personuppgifter är trygga hos oss. Våra IT-system är säkert uppsatta för att skydda sekretess, integritet och tillgång till personuppgifter. Om du anser att dina personuppgifter hanteras på ett felaktigt sätt, kontakta oss så hjälper vi dig.


5. Vilka rättigheter har jag som individ i och med GDPR?

I enlighet med dataskyddsförordningen GDPR har du som individ ett stort antal rättigheter kring hur företag hanterar dina personuppgifter. Till exempel att du kan begära att få dina uppgifter rättade eller raderade.


Läs gärna mer om dina rättigheter på Datainspektionens hemsida här. (https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter/)


6. Hur kan jag få uppgifter som House of Lashes har om mig raderade?

Kontakta oss så raderar vi all information vi har om dig som inte lagen kräver att vi spar enligt till exempel skatte- och bokföringslagstiftning.


Notera att om du ber oss radera information om dig kommer vi inte längre kunna boka in dig för ett salongsbesök.


7. Hur får jag en sammanställning av den information som House of Lashes sparat om mig?


Kontakta oss så hjälper vi dig.


Observera att uppgifter om dig av säkerhetsskäl endast skickas till den adress där du är folkbokförd.


8. House of Lashes cookies?

En cookie eller kaka är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information. Om du inte vill ha några cookies kan du ställa in detta i din webbläsare.


Enligt lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389) ska alla som besöker en webbplats med cookies få tillgång till information om att webbplatsen innehåller cookies och varför cookies används. Besökaren ska också samtycka till att cookies används.


På vår webbplats används cookies av rent tekniska skäl för att göra webbplatsen mer funktionell för användaren. Cookies används endast när det är nödvändigt. Om en funktion går att använda utan cookies och cookies går att ta bort utan att det medför orimliga kostnader eller större försämringar för användarna ska det göras.


SÅ ANVÄNDER VÅR WEBBPLATS COOKIES


Sammanställer statistik kring vilka sidor som visas på webbplatsen i syfte att ständigt förbättra innehållet på webbplatsen.

Vi sparar ingen personlig information via cookies och information om dig som besökare kan inte spåras.


Bokningssystem – För att kunna hantera och administrera salongsbokningar

Betallösning – För att kunna ta betalt för produkter och tjänster

Vi har aldrig, och kommer aldrig förmedla eller sälja information om dig till tredje part.

Vi kommer alltid att dela de uppgifter som lagen kräver med till exempelvis myndigheter, skatteverk eller polis.


10. Från vilka källor hämtar House of Lashes uppgifter om mig?

Bortsett från de uppgifter som vi samlar in om dig eller som du själv väljer att lämna till oss kan vi begära information om din kreditvärdighet från kreditbolag eller bank. Det gäller till exempel om du vill handla på faktura.


11. Kommer House of Lashes ändra den här integritetspolicyn?

Ja, det kan hända. I enlighet med lagen samt när vi adderar ytterligare system som hanterar personuppgifter. House of Lashes har alltid alla versioner av den här policyn sparade. Detta är version 1.1


Vem är ansvarig för de personuppgifter House of Lashes samlar in?

Olivia Stjernqvist, org.nr: 900619-XXXX på adressen sankt eriksgatan 68 11320 är ansvarig för de personuppgifter som samlas in (s.k. Personuppgiftsansvarig).

Om jag har ytterligare frågor om dataskydd vart vänder jag mig?

Om du har ytterligare frågor kring hur vi hanterar din integritet är du alltid välkommen att kontakta oss på olivia.stjernqvist@gmail.com